Dagplanning

het verlengde van thuis!

In het belang van de kinderen is er een goede structuur in de dagindeling met een gevarieerd programma.
Deze structuur geeft kinderen herkenning, duidelijkheid en daarna veiligheid en vertrouwen. Iedere dag vinden op bepaalde momenten vaste dagelijkse rituelen plaats.

 Planning  Activiteit
Vanaf 7.00 uur Kinderen worden ontvangen
7.45 uur Eventueel ontbijt
8.15 uur Spelen
9.30 uur Drinken en eten, daarna plassen/verschonen
10.00 uur Spelen (een bepaalde activiteit)
11.00 uur De kleinste baby’s krijgen de fles
12.00 uur Lunch, daarna plassen/verschonen
13.00 uur Sommige kinderen gaan slapen. De andere kinderen gaan spelen
14.30 uur Drinken en fruit eten en iets te knabbelen (cracker/koekje), daarna plassen/verschonen
15.00 uur de kleinste baby’s krijgen de fles en/of groente-fruithapje
15.30 uur Spelen
16.30 uur Opruimen en daarna een rustige activiteit
Drinken en iets te knabbelen (soepstengel), daarna plassen/verschonen
Tot 18.00 uur In principe zijn alle kinderen opgehaald.