Pedagogisch Beleid

het verlengde van thuis!

Mijn pedagogische doelstelling is aan kinderen een optimale kans te bieden om zich te ontwikkelen door professionele begeleiding en liefdevolle opvang.

Deze doelstelling realiseer ik door op verantwoorde wijze in de behoeften van het kind te voorzien:

  • lichamelijke behoeften (voeding, slaap, verschoning)
  • behoefte aan geborgenheid (liefdevolle benadering)
  • behoefte aan zekerheid (herkenbare structuur: continu├»teit en duidelijkheid)
  • behoefte aan emotionele veiligheid (positieve respons en bevestiging)
  • stimuleren van de ontwikkeling van competenties (nieuwe dingen leren beheersen en zichzelf competent ervaren)

Kortom: bij het opvoeden gaat het om de begeleiding van kinderen in een veilige, sfeervolle en geborgen omgeving waarin kinderen in hun ontwikkeling worden aangemoedigd en gestimuleerd. Het kind kan in deze omgeving zijn gevoelens uiten en leert andere kinderen te respecteren.