Introductie als gastouder

het verlengde van thuis!

Na mijn jarenlange loopbaan als directiesecretaresse zowel in profit als non profit organisaties heb ik mijn mantelpakje met mijn pumps aan de wilgen gehangen.

Na in de zomer van 2012 uitvoerig met mijn man te hebben gebrainstormd,  besloot ik mijn toekomst te richten op iets wat ik eigenlijk al eerder had willen doen: opvang van kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar.

Bij het NCOI heb ik in 2012-2013 de cursus Helpende Zorg en Welzijn gevolgd.
Voor deze opleiding heb ik in datzelfde schooljaar stage gelopen bij de voorschoolse en vroegschoolse educatie: het Kindcentrum De Ontdekking in Oosterhout. Door deze stage ben ik nog meer in mijn keuze voor de kinderopvang bevestigd.

Met veel enthousiasme zet ik me nu in voor kinderen die ik een “tweede thuis” mag geven. Dit wil ik bereiken door liefdevol met de kinderen te spelen, te werken en ze te ondersteunen. Door de kinderen het gevoel van vertrouwen, veiligheid en respect te geven, worden zij in hun ontwikkeling gestimuleerd.